10 důvodů, proč úspěšné firmy vyhledávají profesionální korektury.cz

 

RYCHLOST

Váš text bude opraven do termínu, jaký si sami stanovíte. Pracujeme i večer, o víkendech a svátcích.

ODBORNOST

Naši korektoři jsou vystudovaní odborníci na český jazyk, vzájemně spolupracují a při pochybách se obracejí na Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.

SPOLEHLIVOST

Zaručujeme Vám, že Vaše korektura bude dodána včas a za dohodnutých podmínek.

PROFESIONALITA

Naši zkušení korektoři s letitou praxí garantují vysoký standard své práce.

ZKUŠENOSTI

Dlouhodobě participujeme na mnoha projektech z nejrůznějších oblastí, na trhu se pohybujeme již od roku 2006.

PEČLIVOST

Pečlivost je jednou z našich priorit. V námi opravených textech již nenajdete chybu.

PŘIZPŮSOBIVOST

Korektor Váš text dokonale přizpůsobí nejen účelu sdělení, ale také adresátovi a autorovi.

VŠESTRANNOST

Opravujeme texty všeho druhu (odborné, marketingové, texty na webové stránky, beletrii apod.) i různých formátů (textové, dokumenty pdf, papírové aj.).

DŮVĚRYHODNOST

Máte záruku, že s Vašimi texty bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi. Korektor je vázán mlčenlivostí.

JAZYKOVÝ SERVIS

Klientům, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, poskytujeme jazykový servis i po telefonu.


Kontakt

Mgr. et Mgr. Jana Sobotková
+420 737 888 411