Korektury a překlady slovenštiny

Překlady textů ze slovenštiny do češtiny

S překlady textů ze slovenského do českého jazyka máme také bohaté zkušenosti. Jsme schopni přeložit text nejen obecný, reklamní či určený pro webové stránky, ale také odborný. Překlad odevzdáme v požadovaném formátu (textovém či v systému revizí v souboru pdf), v dohodnutém termínu dodání a samozřejmě v nejvyšší kvalitě. Budeme respektovat veškeré Vaše speciální požadavky.

 


Kontakt

Mgr. et Mgr. Jana Sobotková
+420 737 888 411