Fyrma, či firma? I toto může rozhodnout o úspěchu...

Profesionální jazykové korektury

 Proč se úspěšné firmy prezentují bezchybnými texty?

- Jazykově vytříbené texty Vám zaručí profesionalitu.
- Dokument bude přizpůsoben danému účelu.
- Korektor jako první nezaujatý čtenář může odhalit významové či logické nepřesnosti.
- Formální správnost textu podtrhne jeho význam.
- Korektor zajistí textu stylistickou vyváženost.
- Korektor se přizpůsobí Vaší terminologii a zabezpečí její jednotu.
- Více očí více vidí.

 

Co Vám opravíme?

Provádíme jazykové korektury textů v češtině - v tištěné i elektronické podobě.
Zdokonalíme Vaše propagační materiály, brožury, letáky, firemní dokumenty, výroční zprávy, internetové prezentace, odborné texty, časopisy, korespondenci, manuály, katalogy, beletrii, studentské práce a další.

 

Proč úspěšné firmy vyhledávají profesionální korektury.cz

Chcete vědět, proč si nás vybraly ostatní firmy? Přečtěte si 10 důvodů, proč volit profesionální korektury.cz.


Kontakt

Mgr. et Mgr. Jana Sobotková
+420 737 888 411