Fyrma, či firma? I toto může rozhodnout o úspěchu...

Profesionální jazykové korektury

 Proč se úspěšné firmy prezentují bezchybnými texty?

- Jazykově vytříbené texty Vám zaručí profesionalitu.
- Dokument bude přizpůsoben danému účelu.
- Korektor jako první nezaujatý čtenář může odhalit významové či logické nepřesnosti.
- Formální správnost textu podtrhne jeho význam.
- Korektor zajistí textu stylistickou vyváženost.
- Korektor se přizpůsobí Vaší terminologii a zabezpečí její jednotu.
- Více očí více vidí.

 

Co Vám opravíme?

Provádíme jazykové korektury textů v češtině - v tištěné i elektronické podobě.
Zdokonalíme Vaše propagační materiály, brožury, letáky, firemní dokumenty, výroční zprávy, internetové prezentace, odborné texty, časopisy, korespondenci, manuály, katalogy, beletrii, studentské práce a další.

 

Proč úspěšné firmy vyhledávají profesionální korektury.cz

Chcete vědět, proč si nás vybraly ostatní firmy? Přečtěte si 10 důvodů, proč volit profesionální korektury.cz.


Kontakt

Mgr. et Mgr. Jana Sobotková
Urbánkova 18, Brno
+420 737 888 411